0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie dotyczące małopolskich parków krajobrazowych

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w badaniu dotyczącym parków krajobrazowych województwa małopolskiego, prowadzonym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

Celem badania jest poznanie opinii na temat postrzegania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich wpływu na codzienne życie i funkcjonowanie.

Badanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i posłużą lepszemu planowaniu działań w kierunku rozwoju i zwiększaniu atrakcyjności małopolskich parków krajobrazowych.

Pragniemy zapewnić, że Państwa uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne i anonimowe, odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Wyniki badania prezentowane będą jedynie w postaci zestawień statystycznych, tzn. w sposób zbiorczy.

Wypełnienie ankiety potrwa ok. 15 minut.

W tej ankiecie jest 17 pytań.