0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta i formularz konsultacji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GRP) Gminy Leszno do roku 2030

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Leszno do roku 2030 i wypełnienia formularza zgłaszania uwag. 

Uwagi do projektu GPR można składać od 15 stycznia do 19 lutego 2024.

W tej ankiecie jest 7 pytań.