Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dotycząca potrzeb społecznych i preferencji mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa

Szanowni Państwo,

trwają pracę nad opracowaniem Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa dla Miasta Tarnowa do 2030 r. Opracowanie tego dokumentu ma przyczynić się do efektywnego i przejrzystego zarządzania zasobami mieszkaniowymi Miasta oraz prowadzenia polityki mieszkaniowej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców.

Pierwszym krokiem prac nad Strategią jest przygotowanie diagnozy społeczno-ekonomicznej oraz aktualnego stanu mieszkalnictwie w mieście.  Istotne w tym zakresie jest poznanie rzeczywistych potrzeb i preferencji mieszkaniowych  mieszkańców.

Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej i anonimowej ankiety dotyczącej sytuacji mieszkaniowej w Tarnowie.

Szacowany czas wypełnienia ankiety to 15 minut.

W tej ankiecie jest 25 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Pytania główne
(To pytanie jest wymagane)
Jaka jest Pana(i) obecna sytuacja mieszkaniowa? (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)

Jak długo mieszka Pan(i) w obecnym miejscu zamieszkania? (pytanie jednokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)

Z kim tworzy Pan(i) gospodarstwo domowe? (pytanie wielokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)
Jak ogólnie ocenia Pan(i) swoją obecną sytuację mieszkaniową? (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)
Jak ocenia Pan(i) stan techniczny budynku, w którym Pan(i) mieszka? (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)

Jak ocenia Pan(i) standard mieszkania/domu, w którym Pan(i) mieszka? (pytanie jednokrotnego wyboru)

Jaka jest powierzchnia zamieszkiwanego przez Pana(ią) lokalu: (pytanie jednokrotnego wyboru)

Jaka powierzchnia mieszkania byłaby dla Pana(i) gospodarstwa domowego optymalna? (pytanie jednokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)

Na ile Pana(i) zdaniem istotne są poniższe aspekty lokalizacji budynku mieszkalnego:

Odległość od centrum miasta
Dobra dostępność usług zdrowotnych
Dobra dostępność przedszkola, szkoły, świetlicy dla dzieci
Dobra dostępność sklepów i punktów handlowych
Dobra dostępność połączeń komunikacji publicznej
Dobra dostępność miejsc parkingowych
Wysoka jakość i dostępność przestrzeni publicznych (chodniki, place, skwery, parki, oświetlenie)
Wysoka jakość środowiska (niski poziom hałasu, zanieczyszczeń)
Brak dużych zakładów przemysłowych w pobliżu
Gęstość zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie zapewniająca zachowanie odpowiednich przestrzeni między budynkami
Brak barier architektonicznych w najbliższym otoczeniu
(To pytanie jest wymagane)
Czy planuje Pan(i) zmienić swoją sytuację mieszkaniową w najbliższych latach? (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)
W jaki sposób planuje Pan(i) zmienić swoją sytuację mieszkaniową? (pytanie wielokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)
Proszę powiedzieć, jaki koszt był(a)by Pan(i) skłonny(a) ponieść w przypadku wynajmu mieszkania/domu w nowej lokalizacji (miesięcznie) (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)
Proszę powiedzieć, jaki koszt był(a)by Pan(i) skłonny(a) ponieść w przypadku kupna mieszkania/domu w nowej lokalizacji (za 1 m2)
(To pytanie jest wymagane)
W jakim stopniu poniższe czynniki wpływałyby na Pana(i) ewentualną decyzję o przeprowadzce?
Obecny stan techniczny budynku
Obecny standard wyposażenia mieszkania
Powierzchnia lokalu
Obecne relacje z sąsiadami
Lokalizacja mieszkania w budynku
Lokalizacja budynku w mieście, osiedlu
Obecny stosunek kosztów utrzymania lokalu do komfortu zamieszkania
(To pytanie jest wymagane)

W jakim stopniu byłby Pan/i skłonny zaakceptować występowanie w budynku mieszkań komunalnych i socjalnych? (pytanie jednokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)

Na którym osiedlu zamieszkał(a)by Pan(i) najchętniej i dlaczego? (proszę wybrać jedno osiedle i uargumentować dlaczego)

(To pytanie jest wymagane)

Jak ocenia Pan(i) dostępność w Tarnowie:

Mieszkań na wynajem (poza komunalnymi i TBS)
Mieszkań komunalnych
Mieszkań socjalnych
Mieszkań TBS, SIM
Mieszkań do zakupu
Mieszkań w ramach rządowego programu "Mieszkanie Plus"
(To pytanie jest wymagane)

Która/e grupa/y osób mieszkających w Tarnowie  powinna/y Pana(i) zdaniem zostać objęte wsparciem w zakresie polityki mieszkaniowej miasta? (pytanie wielokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)

Jakie działania powinien Pana(i) zdaniem podjąć samorząd w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w Tarnowie? (Proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi) (pytanie wielokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)

Płeć: (pytanie jednokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)
Wiek: (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)

Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? (pytanie wielokrotnego wyboru)

(To pytanie jest wymagane)
Wykształcenie: (pytanie jednokrotnego wyboru)
(To pytanie jest wymagane)
Na którym osiedlu Tarnowa Pan(i) mieszka?
(To pytanie jest wymagane)
Ocena Pana/Pani sytuacji materialnej: (pytanie jednokrotnego wyboru)